ترجمه لیسانس

3 تير 1398

ترجمه مدرک دانشگاهی و ترجمه لیسانس  توسط مترجم رسمی قوه قضائیه در دارالترجمه انگلیسی پارسیس که به صورت حضوری فعالیت دارد انجام میگیرد .


 ترجمه لیسانس

ترجمه مدرک لیسانس


در دانشگاه هایکل کشور و به صورت کاملا قانونی می باشد , دانشجویان هر دوره قادر بهگذراندن دوره های پیوسته و ناپیوسته بوده که این دوره های مذکور به مدت 4 سال و دردوره های ناپیوسته به مدت دوسال قادر به اخذ مدرک لیسانس در هر رشته دانشگاهی میباشند .

دانشجویان متقاضی مدرک لیسانس میتواند در هر مقطعی به طور کاملاقانونی مدرک لیسانس خود را ترجمه رسمی کنند که دارالترجمه رسمی پارسیس قادر بهترجمه رسمی مدرک لیسانس با استفاده از مترجم تخصصی خواهد بود .

امروزه متاسفانه بسیاری از سایت ها اقدام به فروش مدرک لیسانس با قیمتهای میلیونی میکنند و تاکید میکنند که این مدارک قابلیت استعلام واقعی دارند لذااینکه چرا و چگونه این گونه سایت های اقدام به فروش مدارک جعلی میکنند جای بسیسوال است

دارالترجمه رسمی پارسیس تاکید میکند برای اینکه در فرآیند ترجمه رسمیمدارک تحصیلی و دانشگاهی در فرآیند تاییدات دولتی و کشوری برای هر منظور به مشکلقانونی برنخورند حتما باید از این گونه مدارک بپرهیزند

 

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم